1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

7.

 

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

15.

16.

17.

18.

19.

 

 

 

20.

21.

22.

23.

24.

 

 

 

25.

Risskov Flytteforretning

      Forretningsbetingelser/Forsikring/Vejledning

 

      Betaling/Forsikring:

 

Betaling kontant på flyttedagen eller bankoverførsel forudbetalt senest 3 bankdage før flyttedato.

Du får altid regning og kvittering med CVR-nr.

Forsikring Tryg Gjensidige – ved opbevaring og egen indboforsikring (husk at melde adresseændring til eget forsikringsselskab).

 

Betingelser/Vejledning:

 

Store skabe, sofaer, borde skal være adskilt.

Diverse el, TV, radio, hårde hvidevarer skal være afmonteret.

Alt der er muligt at nedpakke i flyttekasser skal nedpakkes heri – flyttekasser skal være helt fyldte (gerne tøj i sække). Vores tilbud om fast pris ved flytning omhandler det aftalte antal flyttekasser, hvorfor ændringer heri, kan medføre ændringer i den tilbudte faste pris -  i øvrigt se pkt. 7. og 9.

Hvis helt eller delvis egne kasser anvendes skal de være helt fyldte og mulige at stable – i øvrigt se pkt. 6. og 9.

Flyttekasser stables/samles centralt på fra-flytteradressen – leveres centralt, eller efter aftale.

Etager: Max 20 kg pr. kasse / Ikke-etager: Max 30 kg pr. kasse.

Møbleringsgrad: Skal oplyses - (Let/Normalt/Tæt).

Hvis der forefindes: Kælderrum, garage, udhus og skur oplyses dette.

Særlige tunge møbler skal oplyses inden opgaven.

Særlige skrøbelige/værdifulde møbler/genstande skal oplyses inden opgaven.

Værdifulde/skrøbelige genstande/møbler skal være forsvarligt emballeret

 A. Vi emballerer gerne forsvarligt mod merpris.

Vi fralægger os ansvaret for skader på møbler/genstande, der ikke er forsvarligt emballeret.

Møbler/genstande, der håndteres helt/delvist af kunden selv, omfattes ikke af vores forsikring.

Gulve: Sårbart/skrøbeligt gulv skal være afdækket med filt, pap eller lign, således skader herpå undgås.

Påstand om skade skal ske til os samme dag som opgaven udføres.

Adgangsforhold:

 A. Parkeringsforhold – ved etageejendom, der SKAL foretages afmærkning til flytte-biler.

 B. Nybyggeri – der skal være farbart.

 C. Snerydning – der skal være farbart..

Opbevaring: Vi henviser til gældende praksis på området og forretningsbetingelser hos BOXIT.

Færge, Broafgifter, Vejskatter – Hvis det ikke særskilt er aftalt, betales dette altid af kunden.

Skriftelig specificeret tilbud og flytteaftale på mail.

SMS reminder fra os ca. 1 uge før opgaven.

Aflysning af flytning af kunde:

 A.  Indtil 8 dage før aftalt flytning koster kr. 2.800 incl. moms.

 B.  3 – 7 dage før aftalt flytning koster 30% af total-flytteprisen incl. moms.

 C.  Mindre end 3 dage før aftalt flytning koster 60% af total-flytteprisen incl. moms

Ved indgåelse af flytteaftale accepteres ovenstående betingelser.

1/2018

Risskov Flytteforretning  -  Stokagervej 5  -  8240 Risskov

kontakt@risskovflytteforretning.dk  -  tlf.: +45 5330 5370  -  CVR. 2634 6320